Menu

Giá trị cốt lõi mà V.I.N FG JEANS muốn đem lại:

Ngắn hạn: Bao phủ thị trường trong nước, tập trung vào các Thành phố lớn, Trung tâm thương mại… tạo tiền đề cho sự hội nhập.
Dài hạn: Trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á và vươn tầm thương hiệu thời trang thế giới.

NEVER STOP CREATING