Menu

V.I.N FG JEANS

QUI ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Để có thể mua sản phẩm và được tư vấn mua hàng tại V.I.N FG JEANS, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác cho shop (Email, Họ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ). Mọi thông tin cung cấp phải chính xác và hợp pháp.

-Shop thu thập thông tin khách hàng thông qua số lần khách ghé mua đồ tại cửa hàng/trực tuyến và số lần khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cho mục đích:

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ tại hệ thống quản lý của V.I.N FG JEANS

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

– V.I.N FG JEANS

– Địa chỉ đăng kí kinh doanh: 1B2 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao, Q1, HCM

– Điện thoại: 090.88.090.86

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng thông qua các hình thức sau:

+ Gọi điện vào số điện thoại chăm sóc khách hàng của shop 090.88.090.86, các nhân viên của shop sẽ xác nhận thông tin cá nhân và hỗ trợ chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu.

+ Gửi lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp qua Facebook của shop, quản trị viên sẽ xác nhận lại nội dung bình luận có xác thực không sau đó sẽ tiến hành sửa chữa theo đúng yêu cầu của khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

-Thông tin của khách hàng sẽ được đảm bảo tuyệt đối theo đúng chính sách “Bảo mật thông tin khách hàng”. Việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý khách hàng đó.

-Không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin của khách hàng khi không có sự cho phép của khách hàng  trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

7.Thông Tin Liên Hệ:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: 090.88.090.86